ParTy-kysely toteutettiin KSL-opintokeskuksessa

Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry:ssä ja KSL-opintokeskuksessa toteutettiin Parempi Työyhteisö (ParTy)® -työhyvinvointikysely. Kyselyssä kartoitettiin myös Korona-ajan aiheuttamia työntekemisen muutoksia poikkeusolot-lisäteeman avulla.

Vinkkejä etätyön tekemisen tueksi

Etätyön tekemisestä on tulossa uusi normaali tapa tehdä töitä ja sulauttaa yksityinen ja työelämä luontevaksi osaksi toisiaan. Arjessa koettu hyvinvointi ja työhyvinvointi vaikuttavat toisiinsa sekä hyvässä että pahassa. Etätyön hyvinä puolina on pidettu muun muassa kustannussäästöjä euroissa ja ajassa, vapautta ja joustavuutta, itseohjautuvuuden ja vastuuntunnon lisääntymistä. Huonoina puolina voidaan pitää epäilystä laiskottelusta, sosiaalisten kontaktien puutetta ja ristiriitaisia ohjeita.

Työterveyslaitoksen Miten Suomi voi? -seurantatutkimuksen mukaan koronakeväänä aiempaa enemmän etätyötä tehneet kertoivat muita useammin oppineensa parempia työtapoja. Etätyö oli myös yhteydessä kasvaneeseen työn imuun eli myönteiseen tunne- ja motivaatiotilaan työssä. Toisaalta aiempaa enemmän etätyötä tehneet myös kokivat työssä tylsistymistä aiempaa useammin. Etätyössä voi myös ilmetä tyypillisiä aivotyön kuormitustekijöitä, kuten huomion jatkuvaa siirtämistä tehtävästä toiseen ja ristiriitaisten ohjeiden varassa toimimista. Onnistuneen etätyöratkaisun tulisikin perustuu työntekijän, esimiehen ja työnantajan väliseen luottamukseen, yhteiseen suunnitteluun ja sopimiseen sekä työntekijän itseohjautuvuuteen.

Työterveyslaitoksen vinkit etätyön tekemiseksi: Vinkkejä etätyön tekemisen tueksi

ParTy-kysely toteutettu Alavieskan varhaiskasvatuspalveluissa

Alavieskan varhaiskasvatuspalveluissa toteutettiin Työterveyslaitoksen Parempi Työyhteisö (ParTy)® -työhyvinvointikyselyn viime kuussa. Kyselyyn otettiin mukaan organisaation omia kysymyksiä sekä kaksi Työterveyslaitoksen laatimaa teemakysymys patteria.

Koronan vaikutuksia työpaikalla syytä mitata

Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori, Tuomo Alasoinin mukaan Koronan vaikutukset ovat eriyttäneet suomalaista työelämää. Erityisesti terveydenhoidossa, palvelusektorilla ja teollisuudessa Koronapandemian vaikutukset ovat olleet muita suuremmat. Terveydenhuollossa ja palvelusektorilla vaikutukset ovat olleet äkillisiä ja nopeita kun taas teollisuudessa vaikutukset tulevat näkymään vasta pitemmällä aikavälillä. Alasoinin mukaan, toiset alat ja niillä työskentelevät tarvitsevat nopeita toimia tuekseen. Toisten tueksi taas tarvitaan pitkäjänteisempiä strategisen tason keinoja. Henkilöstölle kohdennetun kyselyn avulla on hyvä lähteä kartoittamaan vaikutuksia yritystasolla.

Lue koko Työterveyslaitoksen artikkeli täältä: Korona halkoo työelämää

Suomen Palautuspakkaus Oy:ssä toteutettiin jo 4. kerran ParTy-kysely

Suomen Palautuspakkaus Oy:ssä toteutettiin jo neljännen kerran Työterveyslaitoksen Parempi Työyhteisö (ParTy)® -työhyvinvointikysely. Kyselyn vastausprosentti oli 100%. Erityisiksi teemakysymyksiksi valittiin motivaatioon ja sitoutumiseen sekä muutoksen hallintaan liittyvät kysymykset.

Työterveyslaitoksen ParTy®-kysely päätökseen SS-Teracon Oy:ssä

Insinööritoimisto SS-Teracon Oy:ssä Parempi Työyhteisö (ParTy)® -työhyvinvointikysely saatiin toteutettua. Kyselyn vastausprosentti ylsi yli 85 prosenttiin. Lisäteemoiksi valittiin työn hallintaan sekä työaikaan ja resursseihin liittyvät kuormitustekijät, sekä motivaatioon ja sitoutumiseen liittyvät kysymykset.

Toteuta tutkimus Business Finlandin innovaatiosetelillä

Sensor Tutkimus Oy on yksi Business Finlandin innovaatiosetelin palveluntuottaja. Innovaatiosetelillä voit ostaa uutta tietoa ja osaamista yritykseesi. Setelin arvo on 6 200 euroa (5 000 euroa + alv). Innovaatiosetelissä on 1000 € + alv omarahoitusosuus (riippumatta projektin koosta), mikä tulee maksaa suoraan palveluntuottajalle projektin päätyttyä. Autamme sinua innovaatiosetelin hakemisessa ja hyödyntämisessä. Lisätietoja innovaatiosetelistä saat Business Finlandin sivuilta. https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/tutkimus-ja-kehitysrahoitus/innovaatioseteli/

Räätälöity työhyvinvointitutkimus toteutettu

Jo toisen kerran Lohjan Liikuntakeskuksessa totetettiin Sensorin ideoima ja toteuttama, räätälöity työhyvinvointikysely. Kyselyn lisäksi yhteistyökumppanimme Koulutusateljeen kanssa toteutettiin tulosten purkuun liittyvät työpajat. Hienoa oli huomata, että kyselyn tulokset olivat parantuneet lähes kaikilla tutkituilla osa-alueilla.

Parempi Työyhteisö (ParTy)® kyselyitä toteutettu asiakasyrityksissämme

Sensor Tutkimus Oy toteutti Parempi Työyhteisö (ParTy)® kyselyn Suomen Riistakeskuksessa jo toisen kerran. Kyselyyn vastasi yli 78 prosenttia vastaajista ja siihen otettiin tällä kerralla mukaan motivaatioon ja sitoutumiseen sekä epäasialliseen kohteluun liittyviä teemakysymyksiä.

Sensor Tutkimus Oy toteutti myös ensimämisen kerran Kolpeneen Tuki- ja Osaamiskeskuksessa Parempi Työyhteisö (ParTy)® -kyselyn. Kyselyyn vastasi yli 200 vastaajaa ja teemakysymyksistä kyselyyn valittiin työyhteisötaitoja mittaavia kysymyksiä.

Sensor Tutkimus Oy

Osoite
Vanha Talvitie 11 C
00580 Helsinki


esa.kaitila@sensor.fi

Puhelin
+358 41 507 0365

Y-tunnus: 2798332-6

Marikoo kotisivut