Etätyö mittaa luottamuksen

Etätyön tekemisestä on tulossa uusi normaali tapa tehdä töitä ja sulauttaa yksityinen ja työelämä luontevaksi osaksi toisiaan. Aivan kuten hyvinvoinnnissa ja työhyvinvoinnissa, molemmat “elämät” vaikuttavat toisiinsa sekä hyvässä että pahassa. Etätyön hyviä puolia on monia; kustannussäästöt euroissa ja ajassa, vapaus ja joustavuus, itseohjautuvuuden ja vastuuntunnon lisääntyminen. Huonoina puolina on pidetty epäilystä laiskottelusta ja sosiaalisten kontaktien puutetta. Uudet ja yhä todenmukaisemmat virtuaaliset työvälineet kaventavat sosiaalisten kontaktien puutetta ja Työterveyslaitoksen uusimmassa artikkelissa etenkin työnantajien epäilemä laiskottelu on todettu pitkälti paikkansapitämättömäksi ja huomio tulisi kiinnittää työn tuloksiin, ei tapaan tehdä töitä. Tutkija, Tiina Saari toteaa muun muassa että,

“Jotkut esimiehet epäilevät työntekijöiden laiskottelevan kotona ollessaan, mutta nykyisessä työelämässä olisi hyvä huomata, että esimies ei ole nytkään kaiken aikaa työntekijän selän takana. Työntekijät ovat töidensä suhteen hyvin itseohjautuvia ja saamansa luottamuksen arvoisia”.

Lue koko Työterveyslaitoksen uusin artikkeli täältä: https://www.ttl.fi/tyopiste/etatyota-ei-tarvitse-kytata-tulosten-tarkastelu-riittaa/

Sensor Tutkimus Oy

Osoite
Vanha Talvitie 11 C
00580 Helsinki


sensor@sensor.fi

Puhelin
+358 41 507 0365

Y-tunnus: 2798332-6

Marikoo kotisivut