Vinkkejä etätyön tekemisen tueksi

Etätyön tekemisestä on tulossa uusi normaali tapa tehdä töitä ja sulauttaa yksityinen ja työelämä luontevaksi osaksi toisiaan. Arjessa koettu hyvinvointi ja työhyvinvointi vaikuttavat toisiinsa sekä hyvässä että pahassa. Etätyön hyvinä puolina on pidettu muun muassa kustannussäästöjä euroissa ja ajassa, vapautta ja joustavuutta, itseohjautuvuuden ja vastuuntunnon lisääntymistä. Huonoina puolina voidaan pitää epäilystä laiskottelusta, sosiaalisten kontaktien puutetta ja ristiriitaisia ohjeita.

Työterveyslaitoksen Miten Suomi voi? -seurantatutkimuksen mukaan koronakeväänä aiempaa enemmän etätyötä tehneet kertoivat muita useammin oppineensa parempia työtapoja. Etätyö oli myös yhteydessä kasvaneeseen työn imuun eli myönteiseen tunne- ja motivaatiotilaan työssä. Toisaalta aiempaa enemmän etätyötä tehneet myös kokivat työssä tylsistymistä aiempaa useammin. Etätyössä voi myös ilmetä tyypillisiä aivotyön kuormitustekijöitä, kuten huomion jatkuvaa siirtämistä tehtävästä toiseen ja ristiriitaisten ohjeiden varassa toimimista. Onnistuneen etätyöratkaisun tulisikin perustuu työntekijän, esimiehen ja työnantajan väliseen luottamukseen, yhteiseen suunnitteluun ja sopimiseen sekä työntekijän itseohjautuvuuteen.

Työterveyslaitoksen vinkit etätyön tekemiseksi: Vinkkejä etätyön tekemisen tueksi

Sensor Tutkimus Oy

Osoite
Vanha Talvitie 11 C
00580 Helsinki


esa.kaitila@sensor.fi

Puhelin
+358 41 507 0365

Y-tunnus: 2798332-6

Marikoo kotisivut