Lohjan Liikuntakeskuksessa toteutettiin jo 3. kerran työhyvinvointikysely

Lohjan Liikuntakeskukselle räätälöitiin oma työhyvinvointia mittaava kysely, jossa muutettiin vastausasteikkoa ja kysymyksissä keskityttiin henkilöstön omaan toimintaan ja hyvinvoinnin kokemiseen. Laaja kysely taustamuuttujineen antaa hyvän lähtökohdan yhteistyön parantamiseen ja työhyvinvointiin liittyvien asioiden kehittämiseen.

Sensor Tutkimus Oy

Osoite
Vanha Talvitie 11 C
00580 Helsinki


esa.kaitila@sensor.fi

Puhelin
+358 41 507 0365

Y-tunnus: 2798332-6

Marikoo kotisivut