ParTy® kysely, tarjolla kaikki Työterveyslaitoksen lisäteemat

Sensor Tutkimus Oy on ostanut oikeudet kaikkiaan yli 120 kysymykseen, jotka kartoittavat työhyvinvointia ja työyhteisön toimivuutta organisaatioissa. Työterveyslaitoksen kehittämässä Parempi Työyhteisö (ParTy®)-kyselyssä on perusmuodossaan 43 kysymystä, joista 2 on niin sanottua avokysymystä. Työterveyslaitos on kehittänyt ParTy®-kyselyä erilaisten lisäteemoihin liittyvien kysymysten pohjalta. Vuonna 2019 valittavien teemakysymysten aihe-alueet ovat (Suluissa teemakysymysten lukumäärä):
– muutosten hallinta (4)
– motivaatio ja sitoutuminen (6)
– työturvallisuus (18)
– työyhteisötaidot (7)
– työhön liittyvät eri kuormitustekijät; työaika ja resurssit (5), työn vaativuus (4), työn hallinta (6), sosiaaliset suhteet(5), muutokset, epävarmuus (4)
– kiusaaminen (6)
– epäasiallinen kohtelu (10)
– henkilöstön tasapuolinen kohtelu (7)

Sensor Tutkimus Oy

Osoite
Vanha Talvitie 11 C
00580 Helsinki


sensor@sensor.fi

Puhelin
+358 41 507 0365

Y-tunnus: 2798332-6

Marikoo kotisivut