Toimialabarometrit

Sensorin toimialabarometrien suhdannetiedot kerätään joka kuukausi Suomen tärkeimpien vientisektoreiden, metalli-, metsä- ja kemianteollisuuden toimialoilta. Sensorin toimialabarometreissä on kerättynä jokaiselta toimialalta tuoreimmat suhdannetiedot lähes 50 eri aihealueelta.

Toimialabarometrien tiedot pohjautuvat Suomen virallisia tilastoja tuottavien organisaatioiden, kuten Tilastokeskuksen, Luonnonvarakeskuksen tai Tullin tilastoihin. Lisäksi käytämme muita luotettavia, julkisia lähteitä. Yritysten tai organisaatioiden resurssit ovat usein rajalliset oman toimialansa toimintaan liittyvien, eri lähteistä kerättävien tietojen, säännölliseen seuraamiseen.

Yritysten toimintaan ja toimialoihin vaikuttavien suhdannetietojen tunteminen on ensiarvoisen tärkeätä yritysten toiminnan suunnittelussa ja strategisten painopisteiden valitsemisessa.

Toimialabarometriemme tarkoituksena on oleellisen tiedon kaivaminen suurista tietomassoista, tietojen analysointi ja tietojen julkaiseminen helposti omaksuttavassa ja selkeässä muodossa. Pyrimme auttamaan eri toimialojen suhdanteita seuraavia tahoja saamaan vaivattomasti ja kattavasti tilastollista, luotettavaa tietoa seuraamansa toimialan kehityksestä.

Sensorin keräämien toimialabarometrien tiedot julkaistaan joka kuukausi kahdella eri aikajänteellä. Lyhyemmän aikajänteen suhdannetiedot kattavat viimeisen 2 vuoden ajanjakson, tarkasti kuukausittain raportoituna. Pidemmän aikavälin suhdannetiedot julkaistaan noin 10 vuoden ajanjaksolta, yleensä kolmen kuukauden liukuvana keskiarvona. Toimialabarometrit julkaistaan aina sekä suomeksi että englanniksi.

Suomen virallisia tilastoja keräävien tahojen kuukausittain julkistamat toimialakohtaiset tiedot ovat usein ennakkotietoja, joita korjataan myöhempinä kuukausina. Päivitämme aina toimialabarometriemme tiedot jälkikäteen, jotta yritykselläsi olisi aina luotettavimmat tiedot käytettävissä.

Sensorin toimialabarometrejä on myös mahdollista räätälöidä asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Suhdannekuvioita on myös helppoa ja vaivatonta liittää omiin esityksiin, ja koska aihealueiden tiedot näkyvät kuviossa aina suomeksi ja englanniksi, niitä voi myös suoraan esittää ulkomaalaisille kuulijoille. Sensorin toimialabarometrejä on mahdollista tilata kuukausi-, neljännesvuosi- tai vuositilauksena.

Lisätietoa toimialabarometristämme »

Sensor Tutkimus Oy

Osoite
Vanha Talvitie 11 C
00580 Helsinki


sensor@sensor.fi

Puhelin
+358 41 507 0365

Y-tunnus: 2798332-6

Marikoo kotisivut