Työsuojelukyselyt ja työturvallisuuskartoitukset

Euroopan Unionin työterveys- ja työturvallisuusvirasto EU-OSHA:n mukaan useat tapaustutkimukset osoittavat, että yrityksen työterveyden ja työturvallisuuden hyvä hallinta on yhteydessä yrityksen suorituskyvyn ja kannattavuuden paranemiseen. Etenkin tästä syystä on tärkeätä, että työturvallisuuteen ja työsuojeluun kiinnitetään yrityksissä ja organisaatioissa jatkuvaa huomiota. Työsuojelun ja työturvallisuuden tasoa ja laatua on kannattavaa mitata säännöllisesti.

Sensorin työturvallisuus- ja työsuojelukyselyt toteutetaan aina räätälöidysti kunkin yrityksen tai organisaation yksilölliset tarpeet ja toimintakulttuuri huomioiden. Palvelualoilla ja toimistotöissä on hyvin erilaiset työsuojeluhaasteet kuin esimerkiksi teollisuudessa.

Meillä on laaja ja toimivaksi todettu kysymyspankki erilaisista työsuojeluun ja työturvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä, jonka avulla kykenemme helposti laatimaan eri toimialoille räätälöityjä työsuojelukyselyitä. Meillä on useiden vuosien kokemus erilaisten työsuojeluun ja työturvallisuuteen liittyvien kyselyiden toteuttamisesta mm. prosessiteollisuudessa.

Työsuojelukyselyihin liittyviä sivustoja»

Sensor Tutkimus Oy

Osoite
Vanha Talvitie 11 C
00580 Helsinki


esa.kaitila@sensor.fi

Puhelin
+358 41 507 0365

Y-tunnus: 2798332-6

Marikoo kotisivut