Työhyvinvointikysely toteutettu Thinking Porfolio Oy:ssä

Toteutimme Työterveyslaitoksen kehittämän työhyvinvointitutkimuksen ICT-alalla toimivassa Thinking Portfolio Oy:ssä. Kyselyyn vastasi lähes kaikki yrityksen työntekijät ja kysymyksissä oli kartoitettu mm. toimialalle tyypillisen etätyömallin onnistumista.

Sensor Tutkimus Oy

Osoite
Vanha Talvitie 11 C
00580 Helsinki


esa.kaitila@sensor.fi

Puhelin
+358 41 507 0365

Y-tunnus: 2798332-6

Marikoo kotisivut