Työterveyslaitos lopettaa Parempi Työyhteisö (ParTy) -kyselyn

Työterveyslaitos on päättänyt lopettaa ParTy®-kyselyn, ja kaikkien jakelijoiden lisenssisopimukset on irtisanottu. Jakelulisenssin haltijat voivat toistaiseksi toteuttaa kyselyjä omien irtisanomisaikojensa puitteissa. Sensorissa voimme toteuttaa ParTy®-kyselyä nykyisen kaltaisena vielä 31.10.2022 asti.

Lopettamispäätöksestä huolimatta Parempi Työyhteisö (ParTy) -kyselyyn kuuluvia kysymyksiä lisäteemoineen on mahdollista käyttää myös tulevaisuudessa toteutettavissa työhyvinvointikyselyissä. Työterveyslaitoksen keräämän vertailuaineiston sijasta tulemme käyttämään Sensorissa itse keräämäämme vertailuaineistoa, jossa on lähes 4000 henkilön vastaukset eri toimialoilta.

Sensor Tutkimus Oy

Osoite
Vanha Talvitie 11 C
00580 Helsinki


esa.kaitila@sensor.fi

Puhelin
+358 41 507 0365

Y-tunnus: 2798332-6

Marikoo kotisivut