Työterveyslaitos lopettaa Parempi Työyhteisö (ParTy) -kyselyn

Työterveyslaitos on päättänyt lopettaa ParTy®-kyselyn, ja kaikkien jakelijoiden lisenssisopimukset on irtisanottu. Jakelulisenssin haltijat voivat toistaiseksi toteuttaa kyselyjä omien irtisanomisaikojensa puitteissa. Sensorissa voimme toteuttaa ParTy®-kyselyä nykyisen kaltaisena vielä 31.12.2022 asti.

Lopettamispäätöksestä huolimatta Parempi Työyhteisö (ParTy) -kyselyyn kuuluvia kysymyksiä lisäteemoineen on mahdollista käyttää myös tulevaisuudessa toteutettavissa työhyvinvointikyselyissä. Jatkammekin Sensor Tutkimus Oy:ssä Parempi Työyhteisö (ParTy) -kyselyyn pohjautuvien kyselyiden toteuttamista ja kehitämme ao. kyselyä jo 6 vuoden aikana saamillamme kehittämisideoilla ja kysymyksillä. Työterveyslaitoksen keräämän vertailuaineiston sijasta tulemme käyttämään Sensorissa itse keräämäämme vertailuaineistoa, jossa on lähes 5000 henkilön vastaukset eri toimialoilta.

Sensor Tutkimus Oy

Osoite
Vanha Talvitie 11 C
00580 Helsinki


esa.kaitila@sensor.fi

Puhelin
+358 41 507 0365

Y-tunnus: 2798332-6

Marikoo kotisivut