Obundet forskningsföretag

Sensor Tutkimus Oy är ett obundet forskningsföretag som är specialiserat på enkäter om arbetshälsa och arbetarskydd. Vi har över 10 års erfarenhet av olika välmående forskningar.

Förutom enkäter om välmående på arbetet och arbetarskydd har vi lång erfarenhet av att genomföra olika marknadsundersökningar, skräddarsydda rundfrågor och kvalitativa undersökningar med olika metoder. I vårt utbud ingår en produkt som kompletterar ovannämnda enkäter – spelet Rehtipeli® som utvecklats av Karisma Konseptit Oy och erbjuder för utveckling av arbetsgemenskapen ett kvalitativt alternativ som grundar sig på brädspel.

Vi på Sensor ser det som speciellt viktigt att våra resultat är tillförlitliga och våra metoder är genomskådliga. Vi vill att våra kunder alltid ska kunna lita på våra forskningsresultat och utgående från dem dra motiverade slutsatser och vidta de åtgärder som behövs. I vårt forskningsarbete följer vi bl.a. regler och rekommendationer från Arbetshälsoinstitutet och den internationella kvalitetsstandarden ISO 20252 som i Finland lanserades av förbundet för marknadsundersökning Markkinatutkimusliitto SMTL ry.

Vi har flera års erfarenhet av olika statistiska och kvalitativa metoder för datainsamling och analys. Vi förfogar över de nyaste program och licenser som behövs för att genomföra olika undersökningar och analysera olika material. Vi upprätthåller våra anställdas yrkeskunnighet med kontinuerlig uppföljning och utbildning.

I vårt utbud ingår bl.a.

  • Välmående forskningar
  • Mått på gott arbete – en enkät som mäter arbetslivets kvalitet på arbetsplatsen
  • Rehtipeli® – brädspelet för utveckling av arbetsgemenskapen
  • Skräddarsydda enkäter om arbetarskydd och arbetssäkerhet
  • Marknadsundersökningar
  • Övrig forskning – t.ex. medlemsundersökningar, analys av våra kunders eget material osv.

I samarbete med:

 

 

Esa Kaitila
VD
+358 41 5070 365
esa.kaitila@sensor.fi

Tapani Partiainen
Project Manager, DI
+358 40 7650 849
tapani.partiainen@sensor.fi

Vi berättar gärna mera om våra forskningsprodukter eller du kan göra en offertförfrågan på blanketten.

Sensor Tutkimus Oy

Adress
Vanha Talvitie 11 C
00580 Helsinki


sensor@sensor.fi

Telefon
+358 41 507 0365

Marikoo kotisivut