Markkinatutkimukset

Mainontaan ja markkinointiin liittyvät kulut ja investoinnit ovat usein yritysten ja organisaatioiden suurimpia kulueriä. Tästä syystä on erityisen tärkeätä, että yrityksen valitsema markkinointistrategia ja markkinointikanavat on oikein valittu ja niiden avulla tavoitetaan haluttu kohdeyleisö.

Tuotteiden ja palveluiden onnistunut markkinointi vaatii tuekseen luotettavaa, loppuasiakkailta saatua, ajantasaista tietoa yrityksen tuotteista ja palveluista, ja niiden houkuttelevuudesta aidossa markkinaympäristössä. Erilaisilla markkinatutkimuksilla ja asiakastyytyväisyyskyselyillä saadaan tietoa juuri näistä asioista. Markkinatutkimukset ovatkin oleellinen osa yritysten ja organisaatioiden markkinointistrategian toteuttamista.

Sensorissa toteutettavien markkinatutkimusten avulla kyetään nopeasti ja luotettavasti saamaan yksilöllistä ja ajantasaista tietoa yrityksen päätöksenteon tueksi. Markkinatutkimustemme avulla kykenet löytämään yrityksen avainasiakasryhmät kullekin eri tuotesegmentille sekä löytämään keinoja nykyisten asiakkaidesi asiakasuskollisuuden vahvistamiseksi. Osto-käyttäytymiseen vaikuttavia syitä kyetään ymmärtämään paremmin, jonka johdosta tuotteiden kehittäminen ja markkinointitoimenpiteiden valitseminen helpottuu. Markkinatutkimusten avulla kykenet asemoimaan yrityksesi tuotteet ja palvelut markkinoilla oikein.

Sensorin työntekijöillä on useiden vuosien kokemus erilaisten markkinatutkimusten toteuttamisesta sekä tilastollisilla että laadullisilla menetelmillä. Meillä on myös laaja kysymyspankki jo aiemmin toteutetuista ja toimivaksi todetuista markkinatutkimuksista, usealta eri toimialalta. Noudatamme Sensorissa markkinatutkimustemme toteuttamisessa Markkinatutkimusliitto SMTL ry:n lanseeraaman kansainvälisen ISO 20252 laatustandardin ohjeita ja suosituksia sekä ICC/ESOMAR:n, kansainvälistä säännöstöä markkina- ja yhteiskunnallista tutkimusta varten.

Markkinatutkimuksiin liittyviä sivustoja »

Sensor Tutkimus Oy

Osoite
Vanha Talvitie 11 C
00580 Helsinki


esa.kaitila@sensor.fi

Puhelin
+358 41 507 0365

Y-tunnus: 2798332-6

Marikoo kotisivut