Markkinatutkimukset

Yritysten markkinointibudjettiin liittyvät kulut ja investoinnit ovat usein yritysten suurimpia menoeriä. Tästä syystä on erityisen tärkeätä, että yrityksen valitsema markkinointistrategia ja markkinointikanavat on oikein valittu ja ne kasvattavat yrityksen liiketoimintaa.

Yritysten ja organisaatioiden tuottamien tuotteiden ja palveluiden onnistunut markkinointi vaatii tuekseen luotettavaa, loppuasiakkailta saatua tietoa yrityksen tuotteista ja palveluista sekä niiden houkuttelevuudesta aidossa markkinaympäristössä. Markkinatutkimukset ovatkin oleellinen osa yritysten ja organisaatioiden markkinointistrategian toteuttamista.

Sensorissa toteutettavien markkinatutkimusten avulla kyetään nopeasti ja luotettavasti saamaan yksilöllistä ja ainutlaatuista tietoa yrityksen päätöksenteon tueksi.

Markkinatutkimukset tuovat tietoa yrityksen tuotteiden ja palveluiden sekä valitun markkinointistrategian vahvuuksista ja kehittämiskohteista. Kerätyn tiedon avulla kyetään myös pienentämään yrityksen tuotteiden ja palveluiden markkinointiin liittyviä riskejä olennaisesti. Markkinatutkimuksillamme kerätyn tiedon avulla pystyt asemoimaan yrityksesi tuotteet tai palvelut oikein sekä kykenet löytämään yrityksesi avainasiakasryhmät, joille usein kalliiden markkinointitoimenpiteiden kohdentaminen on ensisijaista.

Markkinatutkimusten avulla kykenet myös löytämään yrityksellesi uusia, potentiaalisia asiakkaita ja löytämään keinoja nykyisten asiakkaidesi asiakasuskollisuuden vahvistamiseksi. Asiakkaidesi perimmäisiä, ostokäyttäytymiseen vaikuttavia syitä kyetään myös ymmärtämään paremmin, jonka johdosta tuotteiden kehittäminen ja markkinointitoimenpiteiden valitseminen helpottuu.

Sensorin työntekijöillä on useiden vuosien kokemus erilaisten markkinatutkimusten toteuttamisesta sekä tilastollisilla että laadullisilla menetelmillä. Tilastotieteellinen osaaminen eri analyysimenetelmien ja testien käytöstä ja niihin liittyvistä taustaoletuksista ovat Sensorin työntekijöiden vahvuuksia. Meillä on Sensorissa käytössämme laaja kirjo erilaisia aineiston keruumenetelmiä tai niiden yhdistelmiä, asiakkaamme yksilölliset tarpeet huomioiden. Tiedon keruun ja tulosten raportoinnin voimme toteuttaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Sensorilla on myös laaja kysymyspankki jo aiemmin toteutetuista ja toimivaksi todetuista markkinatutkimuksista. Laajan kysymyspankin avulla kykenemme vaivattomasti räätälöimään erilaisten yritysten ja organisaatioiden tarpeisiin kysymyspatteristoja, jotka mittaavat juuri haluttuja osa-alueita.

Noudatamme Sensorissa markkinatutkimustemme toteuttamisessa Markkinatutkimusliitto SMTL ry:n lanseeraaman kansainvälisen ISO 20252 laatustandardin ohjeita ja suosituksia sekä ICC/ESOMAR:n, kansainvälistä säännöstöä markkina- ja yhteiskunnallista tutkimusta varten.

Markkinatutkimuksiin liittyviä sivustoja »

Sensor Tutkimus Oy

Osoite
Vanha Talvitie 11 C
00580 Helsinki


sensor@sensor.fi

Puhelin
+358 41 507 0365

Y-tunnus: 2798332-6

Marikoo kotisivut