Suomen riistakeskuksessa toteutettu 4. kerran ParTy-kysely

Jo neljännen kerran Suomen riistakeskuksessa toteutettu ParTy-kyselyssä käsiteltiin uutena asiana asiantuntijaorganisaation etätyöhön liittyviä osa-alueita. Kyselyn tulokset ovat parantuneet lähes kaikilla osa-alueilla vuodesta 2017 lähtien ja etätyön tekemiseen oltiin pääosin tyytyväisiä.

Sensor Tutkimus Oy

Osoite
Vanha Talvitie 11 C
00580 Helsinki


esa.kaitila@sensor.fi

Puhelin
+358 41 507 0365

Y-tunnus: 2798332-6

Marikoo kotisivut